Chủ đầu tư bất động sản là gì ? là ai ?
Chủ đầu tư bất động sản chính là cơ quan, tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp có sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng dự án bất động sản.

Chủ đầu tư dự án bất động sản có thể lựa chọn các đối tác như : đơn vị phát triển dự án, nhà thầu xây dựng, đơn vị phân phối bất động sản, đơn vị quản lý vận hành, … để cùng với Chủ đầu tư đứng ra phát triển xây dựng dự án và quản lý vận hành sau khi bàn giao.

Nhận tài liệu & bảng giá 07/2024

Error: Contact form not found.

    Đăng ký nhận cập nhật thông tin: brochure, pháp lý, tiến độ, bảng giá mới nhất từ trực tiếp Chủ đầu tư.