Chủ đầu tư bất động sản là gì ? là ai ?

Chủ đầu tư bất động sản chính là cơ quan, tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp có sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng dự án bất động sản.

Chủ đầu tư dự án bất động sản có thể lựa chọn các đối tác như : đơn vị phát triển dự án, nhà thầu xây dựng, đơn vị phân phối bất động sản, đơn vị quản lý vận hành, … để cùng với Chủ đầu tư đứng ra phát triển xây dựng dự án và quản lý vận hành sau khi bàn giao.

NHẬN BÁO GIÁ
Quý Khách điền thông tin theo form mẫu để nhận báo giá mới nhất từ CĐT

    X
    NHẬN BÁO GIÁ